Het spreekt voor zich dat u ook voor de voertuigen die op naam van uw zaak zijn ingeschreven een BA Auto moet onderschrijven, zodat uw werknemers met gerust gemoed voor hun professionele verplaatsingen de weg kunnen opgaan.Ook voor uw bedrijfswagens is het verder mogelijk...

Brandverzekering Is uw woning voor u belangrijk, dan geldt dit misschien nog meer voor uw bedrijfsgebouwen. Een brandverzekering is dan ook een must voor uw bedrijfspand. Of het nu een kledingzaak betreft of een industriële vestiging; uw bedrijfspand blijft onontbeerlijk voor uw bedrijf. En...

Is uw woning voor u belangrijk, dan geldt dit misschien nog meer voor uw bedrijfsgebouwen. Een brandverzekering is dan ook een must voor uw bedrijfspand. Of het nu een kledingzaak betreft of een industriële vestiging; uw bedrijfspand blijft onontbeerlijk voor uw bedrijf. En niet...

Materiaal Ook uw goederen kunnen beschermd worden tegen schade. Hierbij gaat het dan om koopwaar, machines, meubilair, … Bovenop de standaardwaarborgen kunt u de inhoud ook tegen diefstal verzekeren. Als uw activiteiten stilliggen als gevolg van schade aan uw bedrijfsgebouw, zorgen wij ervoor dat...

BA Uitbating In het kader van uw bedrijfsactiviteiten gaat u verbintenissen aan. Uw meest courante aansprakelijkheid valt echter onder geen enkel contract. Het gaat hier niet om de naleving van uw contractuele verplichtingen: zodra u daden stelt, kan uw bedrijf buiten uw wil om,...

Hoewel eraan gewerkt wordt is het zelfstandigenpensioen nog steeds niet van die aard om er een behoorlijke levensstijl op na te houden. Met de verzekering VAPZ komt u hieraan tegemoet of een fiscaalvriendelijke manier. Elke zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep (op voorwaarde dat u...

IPT

De Individuele Pensioentoezegging (IPT) is een occasionele toezegging die de begunstigde in een aanvullend pensioen voorziet. Ze kan worden afgesloten ten voordele van een zelfstandige bedrijfsleider of ten voordele van werknemers. De Individuele Pensioentoezegging wordt onderschreven door een onderneming, die ook de premies betaalt....

Een verzekering Gewaarborgd Inkomen biedt, naast de wettelijke uitkering via het ziekenfonds, bescherming tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Kunt u niet meer werken door ziekte of een ongeval, dan betaalt uw verzekering u maandelijks een vervangingsinkomen uit. De verzekering Gewaarborgd Inkomen betaalt u een vervangingsinkomen...

Yeezy Yeezy Slides Adidas Yeezy Yeezy Yeezy Supply Adidas Yeezy