Een oplossing
voor elk comfort

Bij elke belangrijke beslissing in je leven staan wij je bij. Dit zowel op professioneel vlak als in je privéleven.

Droom je van een 2de verblijf aan de Belgische kust? Daar kunnen wij je ook uitgebereid en stap voor stap in begeleiden.

Particulieren

Lees meer

Moto

Het is wettelijk verplicht om een BA Motorvoertuig af te sluiten voor je motorfiets. Daarnaast is het ook mogelijk om een (mini-)omnium te voorzien. Denk hier vooral eens aan de optie diefstal.

Bromfiets

Een optimale bescherming met een BA bromfietsverzekering, deze is wettelijk verplicht voor elk motorvoeruig op de openbare weg. Het dekt alle schade die je toebrengt aan anderen, maar ook voor jezelf.

Fietsen

Een elektrische fiets of dure koersfiets aangekocht? Denk dan zeker eens na over een fietsverzekering. Deze kan namelijk verschillende dekkingen bieden, zoals diefstalverzekering, verzekering tegen schade door ongevallen of pech onderweg. Afhankelijk van het type verzekering kan de dekking gelden voor verschillende soorten fietsen.

Boot

De polis pleziervaartuig wordt hier sterk aangeraden. Deze polis biedt dekking tegen verschillende risico’s, zoals schade aan het vaartuig, aansprakelijkheid voor schade aan anderen of hun eigendommen en diefstal van het vaartuig. Afhankelijk van de polis kunnen ook andere dekkingen worden opgenomen, zoals rechtsbijstand, ongevallenverzekeringen voor opvarenden, reddingskosten en pechhulp.

Auto

Een BA autoverzekering is een verplichte verzekering die de wettelijke aansprakelijkheid van een autobezitter dekt voor schade die wordt veroorzaakt aan anderen of hun eigendommen tijdens een verkeersongeval. Opgelet het dekt niet de schade aan uw eigen voertuig.

  • Mini-omnium: De mini-omnium dekt: brand, glasbreuk, natuurkrachten botsing met dieren en diefstal.
  • Omnium: Volledige omnium vult de dekkingen van de mini-omnium aan met verzekering van alle stoffelijke schade.
  • Rechtsbijstand
  • Pechverhelping

Brand

Heb je net een woning aangekocht? Dan is het belangrijk dat je je investering zo goed mogelijk dekt. Een brandverzekering zorgt ervoor om je een financiële bescherming te bieden tegen brandschade, blikseminslag, ontploffing, stromschade, diefstal,…

Schuldsaldo

Naast een ABR is er ook de schuldsaldoverzekering. Deze is gekoppeld aan een hypotheek of financiering. Bij overlijden van één hypotheeknemers kan er gekozen worden voor gedeeltelijke of volledig te laten uitbetalen. De premie is afhankelijk van geslacht, leeftijd, het bedrag van de financiering of lening, de rente en de terugbetalingsperiode.

BA familiale

Is een type aansprakelijkheidsverzekering die bedoeld is om de verzekerde en zijn gezin te beschermen tegen financiële aansprakelijkheid voor schade die aan anderen zijn toegericht. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren wanneer een gezinslid per ongeluk een bal door de ruit van de buren trapt,…

Uitvaartverzekering

De kosten van een begrafenis of crematie worden hiermee gedekt. De kosten die worden gedekt, kunnen onder meer bestaan uit de uitvaartdienst, de kist, de rouwkaarten,…

Schuldsaldoverzekering

Hiervoor ben je verzekerd om de aflossing van een htpotheek of lening te garanderen in geval van overlijden van de kredietnemer. Dit bedrag wordt gebruikt om de nog openstaande schuld van de hypotheek of lening af te lossen. Het bedrag dat wordt uitgekeerd, is afhankelijk van de hoogte van de schuld en de premie die wordt betaald.

Ongevallen verzekering

Is een vorm van een persoonlijke verzekering die de verzekerde een uitkering biedt bij blijvende invaliditeit of overlijden als gevolg van een ongeval. Het kan helpen om medische kosten, inkomensverlies en andere financiële lasten te dekken die voortvloeien uit het ongeval.

Gewaarborgd inkomen

Een gewaarborgd inkomen biedt financiële bescherming aan zelfstandigen en werknemers die afhankelijk zijn van hun inkomen voor hun levensonderhoud en die het zich niet kunnen veroorloven om zonder inkomen te zitten in geval van ziekte of ongeval. Het kan helpen om de lopende kosten te dekken en kan de verzekerde en zijn of haar gezin financiële gemoedsrust bieden.

Individuele hospitalisatieverzekering

Hiermee dekt je de kosten van een ziekenhuisopname voor de verzekerde persoon. De verzekering kan verschillende kosten dekken, zoals de kosten van het verblijf in het ziekenhuis, de kosten van de behandeling en de kosten van de medicijnen.

Reisbijstand

Er zijn heel wat formules doe ervoor zorgen dat u met een gerust gemoed op vakantie kan vertrekken. Een medische bijstandsverzekering komt onmiddellijk en overal ter wereld tussen om u de nodige bijstand te verlenen. Bij een jaarlijkse polis geldt dit trouwens voor al uw reizen in het buitenland: skivakanties, citytrips, zomervakanties… .

Pechverhelping

Dit kan eventueel gecombineerd worden met een rechtbijstand. Bij pech of ongeval in Europa wordt dan immers bijstand verleend aan uw wagen. Er zijn heel wat mogelijkheden waar wij een oplossing kunnen voor bieden.

Ondernemingen

Lees meer

BA auto

Het spreekt voor zich dat u ook voor de voertuigen die op naam van uw zaak zijn ingeschreven een BA Auto moet onderschrijven, zodat uw werknemers met gerust gemoed voor hun professionele verplaatsingen de weg kunnen opgaan.

Omnium

Vraag je offerte op maat

Rechtbijstand

Vraag je offerte op maat

Bedrijfsschade of brand

Een brandverzekering is dan ook een must voor uw bedrijfspand. Het zorgt voor een financiële dekking die kan ontstaan door gevolg van brand, stormschade, ontploffing,… . De verzekering dekt niet alleen de materiële schade aan het gebouw en de inhoud, maar ook de bedrijfsonderbreking die kan optreden als gevolg van de brand of de schade.

BA onderneming

Deze polis dekt de schade aan derden tengevolge van een fout, een handeling of een feit in hoofde van het bedrijf of zijn personeel bij de uitbating van de bedrijvigheid.

VAPZ

Met de verzekering VAPZ komt u hieraan tegemoet of een fiscaalvriendelijke manier. Elke zelfstandige in hoofdberoep of bijberoep kan een VAPZ onderschrijven. Bijkomende voorwaarde is wel dat u in orde bent met uw sociale bijdragen. Ook de meewerkende echtgenote in het maxistatuut kan een VAPZ afsluiten.

IPT

Is een occasionele toezegging die de begunstigde in een aanvullend pensioen voorziet. Ze kan worden afgesloten ten voordele van een zelfstandige bedrijfsleider of ten voordele van werknemers. De Individuele Pensioentoezegging wordt onderschreven door een onderneming, die ook de premies betaalt.

Gewaarborgd inkomen

Een verzekering Gewaarborgd Inkomen biedt, naast de wettelijke uitkering via het ziekenfonds, bescherming tegen inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid. Kunt u niet meer werken door ziekte of een ongeval, dan betaalt uw verzekering u maandelijks een vervangingsinkomen uit.

De verzekering Gewaarborgd Inkomen betaalt u een vervangingsinkomen in geval van arbeidsongeschiktheid:

  • zowel bij tijdelijke, als bij permanente arbeidsongeschiktheid
  • zowel bij gedeeltelijke, als bij volledige arbeidsongeschiktheid

Hospitalisatieverzekering

Een hospitalisatieverzekering biedt financiële bescherming aan de verzekerde persoon en kan helpen om de kosten van een ziekenhuisopname te dekken die niet worden gedekt door de verplichte ziektekostenverzekering. Het kan ook helpen om de verzekerde persoon en zijn of haar gezin gemoedsrust te bieden in geval van een onverwachte ziekenhuisopname.

Lichamelijke ongevallen

De verzekering arbeidsongevallen geldt niet voor de zaakvoerder van een bedrijf. Om uzelf te beschermen tegen de financiële gevolgen na een ongeval in uw privéleven, kiest u best voor een ongevallenverzekering.

BA Bestuurder van rechtspersoon

Een bestuurder of bedrijfsleider die in de uitvoering van zijn opdracht een fout begaat en daarbij schade toebrengt aan de vennootschap of aan derden, kan hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden.

Groepsverzekering

Deze verzekering voorziet de werkgever en uw personeelsleden van een extralegaal pensioen. Bovendien is het ook de goedkoopste manier om op termijn op een fiscaalvriendelijke manier geld uit uw vennootschap te halen!

Arbeidsongevallen

Krachtens de wet van 10 april 1971 bent u als werkgever verplicht een polis Arbeidsongevallen af te sluiten voor al uw werknemers tijdens het werk of op weg van en naar het werk.

Horeca

Caravan

Lees meer

Is een verzekering die bedoeld is om de financiële schade te dekken die kan ontstaan als gevolg van schade of verlies van een caravan. De verzekering kan verschillende soorten dekking bieden, zoals dekking voor diefstal, brand, storm, hagel,… .

Dringende vraag over een bepaalde verzekering?