Door de goede sociale voorzieningen in België waarbij de ziekteverzekering via het ziekenfonds al een groot deel van de kosten van de gezondheidszorg op zich neemt, zijn veel mensen van mening dat een aanvullende hospitalisatieverzekering niet nodig is. Niets is minder waar. Veel bijzondere...

De verzekering arbeidsongevallen geldt niet voor de zaakvoerder van een bedrijf. Om uzelf te beschermen tegen de financiële gevolgen na een ongeval in uw privéleven, kiest u best voor een ongevallenverzekering. Dergelijke polissen bieden een ruime mogelijkheid aan keuze inzake waarborgen en verzekerde bedragen....

Een bestuurder of bedrijfsleider die in de uitvoering van zijn opdracht een fout begaat en daarbij schade toebrengt aan de vennootschap of aan derden, kan hiervoor persoonlijk aansprakelijk gesteld worden. We denken hierbij aan fouten in het bestuur waar inzake een contractuele aansprakelijkheid het...

De groepsverzekering voorziet de werkgever en (enkele van) uw personeelsleden van een extralegaal pensioen. Het is een ideaal en uiterst populair instrument om in plaats van met een gewone loonsverhoging in te stemmen een extra financieel voordeel toe te kennen aan uw werknemers.Bovendien is...

Krachtens de wet van 10 april 1971 bent u als werkgever verplicht een polis Arbeidsongevallen af te sluiten voor al uw werknemers tijdens het werk of op weg van en naar het werk. Een arbeidsongeval wordt omschreven als een plotse gebeurtenis met externe oorzaak...